Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thùy Linh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thùy Linh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thùy Linh
Lên top