Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Hà Nội phải làm rõ phản ánh “gần 5.000 người có nguy cơ bị phá nhà"