Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình: Giám sát chặt chẽ Formosa để tránh vi phạm nảy sinh

Ảnh: VGP
Ảnh: VGP