Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình gặp gỡ ngư dân Quảng Bình