Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh trống khai hội chùa Bái Đính