Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng:Phải di dời nhà ở của dân khỏi khu vực nguy hiểm