Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: “Tuyệt đối không để người dân thiếu đói”