Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra dự án sân bay Long Thành

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát khu vực triển khai dự án tái định cư sân bay Long Thành
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát khu vực triển khai dự án tái định cư sân bay Long Thành
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khảo sát khu vực triển khai dự án tái định cư sân bay Long Thành