Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khẩn trương tìm kiếm người mất tích

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người mất tích do lở núi. Ảnh: Lâm Hưng Thơ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người mất tích do lở núi. Ảnh: Lâm Hưng Thơ
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu khẩn trương tìm kiếm người mất tích do lở núi. Ảnh: Lâm Hưng Thơ
Lên top