Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng 28 tỉnh chống bão Thần Sét