Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục hư hỏng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (Ảnh: QH)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (Ảnh: QH)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (Ảnh: QH)
Lên top