Phó Thủ tướng tiếp tục yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương