Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý các vụ bạo hành trẻ em

Cô giáo dùng bình nước đánh liên tục vào đầu trẻ tại cơ sở mầm non Mầm xanh.
Cô giáo dùng bình nước đánh liên tục vào đầu trẻ tại cơ sở mầm non Mầm xanh.
Cô giáo dùng bình nước đánh liên tục vào đầu trẻ tại cơ sở mầm non Mầm xanh.
Lên top