Phó Thủ tướng Thường trực xuống đồng cày Tịch điền

Phó Thủ tướng Thường trực xuống đồng cày Tịch điền. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Thường trực xuống đồng cày Tịch điền. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Thường trực xuống đồng cày Tịch điền. Ảnh: VGP.
Lên top