Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình viếng hương Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng hương Hòa thượng Thích Thiện Duyên. Ảnh: Thanh Chung
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng hương Hòa thượng Thích Thiện Duyên. Ảnh: Thanh Chung
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viếng hương Hòa thượng Thích Thiện Duyên. Ảnh: Thanh Chung
Lên top