Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Mặt trận đã làm nên sức mạnh đoàn kết của dân tộc

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội. Ảnh Trần Vương
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Ngày hội. Ảnh Trần Vương
Lên top