Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Quảng Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nghe cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo quá trình giải quyết công việc tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nghe cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo quá trình giải quyết công việc tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nghe cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo quá trình giải quyết công việc tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam.
Lên top