Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà gia đình chính sách nhân ngày 27.7

Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Hữu Thót. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Hữu Thót. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Phó Thủ tướng Thường trực tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Hữu Thót. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Lên top