Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì họp Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương

Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn đặc xá. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn đặc xá. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng Tư vấn đặc xá. Ảnh: VGP/Lê Sơn.
Lên top