Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ viếng Hòa thượng Thích Thanh Sam

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hoa viếng Hòa thượng Thích Thanh Sam. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hoa viếng Hòa thượng Thích Thanh Sam. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dâng hoa viếng Hòa thượng Thích Thanh Sam. Ảnh: TTXVN