Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng đồng bào Công giáo dịp Giáng sinh

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chúc mừng Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) Mục sư Nguyễn Hữu Mạc. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chúc mừng Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) Mục sư Nguyễn Hữu Mạc. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình chúc mừng Tổng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) Mục sư Nguyễn Hữu Mạc. Ảnh: TTXVN