Phó Thủ tướng: Tham nhũng vặt như tổ mối có thể phá vỡ con đê hùng vĩ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh Q.H
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh Q.H
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Ảnh Q.H
Lên top