Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Phối hợp hành động, thúc đẩy phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị (ảnh: P.V)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị (ảnh: P.V)
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị (ảnh: P.V)
Lên top