Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Năm 2020 là thời điểm quan trọng với ASEAN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 20. Ảnh: Asean2019.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 20. Ảnh: Asean2019.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 20. Ảnh: Asean2019.
Lên top