Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với 5 tỉnh, thành về các dự án ODA

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc về tình hình thực hiện các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An và Vĩnh Long. Ảnh: Nguyễn Tri
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc về tình hình thực hiện các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An và Vĩnh Long. Ảnh: Nguyễn Tri
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh làm việc về tình hình thực hiện các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Long An và Vĩnh Long. Ảnh: Nguyễn Tri
Lên top