Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi thông điệp tới khóa họp Liên Hợp Quốc

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh: VGP
Lên top