Phó Thủ tướng Lê Văn Thành làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL

Lên top