Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 ở Đồng Nai

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở Đồng Nai. Ảnh: Minh Châu
Lên top