Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng chống thiên tai ở Quảng Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao 100 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học huyện Tây Giang. Ảnh: Thanh Chung
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao 100 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học huyện Tây Giang. Ảnh: Thanh Chung
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao 100 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học huyện Tây Giang. Ảnh: Thanh Chung
Lên top