Phó Thủ tướng: Không phải cắt giảm lấy được để báo cáo thành tích

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không phải cắt giảm lấy được để báo cáo thành tích. Ảnh: T.Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không phải cắt giảm lấy được để báo cáo thành tích. Ảnh: T.Chung.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Không phải cắt giảm lấy được để báo cáo thành tích. Ảnh: T.Chung.
Lên top