Phó Thủ tướng: Không để thiếu than cho sản xuất điện

Công nhân khai thác than. Ảnh Nguyễn Hùng
Công nhân khai thác than. Ảnh Nguyễn Hùng
Công nhân khai thác than. Ảnh Nguyễn Hùng
Lên top