Phó Thủ tướng: “Công ty Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục xong các lỗi”

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình. Ảnh: NT
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình. Ảnh: NT
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình. Ảnh: NT
Lên top