Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà cho hộ nghèo tại Bạc Liêu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa BÌnh trao quà cho người nghèo tại Bạc Liêu
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa BÌnh trao quà cho người nghèo tại Bạc Liêu