Phó thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm khai thác, buôn bán than trái phép

Nhiều cảng than mọc trái phép ở khu vực Cẩm Phả - ảnh T.N.D
Nhiều cảng than mọc trái phép ở khu vực Cẩm Phả - ảnh T.N.D
Nhiều cảng than mọc trái phép ở khu vực Cẩm Phả - ảnh T.N.D
Lên top