Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phó Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với mưa lũ bất thường, nguy hiểm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: Công tác ứng phó với thiên tai trước hết phải đảm bảo tính mạng cho người dân. Ảnh: Ng.Kiểm
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: Công tác ứng phó với thiên tai trước hết phải đảm bảo tính mạng cho người dân. Ảnh: Ng.Kiểm