Phó Thủ tướng chỉ đạo ứng phó với mưa lũ bất thường, nguy hiểm

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: Công tác ứng phó với thiên tai trước hết phải đảm bảo tính mạng cho người dân. Ảnh: Ng.Kiểm
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: Công tác ứng phó với thiên tai trước hết phải đảm bảo tính mạng cho người dân. Ảnh: Ng.Kiểm
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo: Công tác ứng phó với thiên tai trước hết phải đảm bảo tính mạng cho người dân. Ảnh: Ng.Kiểm