VỤ DN XIN XÂY NHÀ Ở MIỄN PHÍ CHO CN:

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Tiền Giang thực hiện Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ

Công nhân tại Cty Thuận Phong đang sản xuất bánh tráng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh: C.H
Công nhân tại Cty Thuận Phong đang sản xuất bánh tráng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh: C.H
Công nhân tại Cty Thuận Phong đang sản xuất bánh tráng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh: C.H