Phó Thủ tướng chỉ đạo đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường không khí

Chất lượng không khí những ngày qua tại Hà Nội luôn ở mức xấu và rất xấu. Ảnh PV
Chất lượng không khí những ngày qua tại Hà Nội luôn ở mức xấu và rất xấu. Ảnh PV
Chất lượng không khí những ngày qua tại Hà Nội luôn ở mức xấu và rất xấu. Ảnh PV
Lên top