Phó Giáo sư 44 tuổi giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang. Ảnh QĐND
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang. Ảnh QĐND
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho PGS.TS. Bùi Nhật Quang. Ảnh QĐND
Lên top