Phó Giám đốc Công an Hà Nội: Cảnh sát Đông Anh “gạt tay vào má nhà báo Quang Thế“