Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh kiêm chức Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (trái) trao quyết định bổ nhiệm Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (trái) trao quyết định bổ nhiệm Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký (trái) trao quyết định bổ nhiệm Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn cho Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top