Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu: Tiếp thu ý kiến cử tri để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ ĐBQH mỗi ngày

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại tiếp xúc cử tri. Ảnh Trần Vương
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại tiếp xúc cử tri. Ảnh Trần Vương
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại tiếp xúc cử tri. Ảnh Trần Vương
Lên top