Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu: “CPTPP có nhiều thách thức, nhưng Công đoàn Việt Nam quyết vượt qua vì lợi ích quốc gia, dân tộc”

Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại thảo luận tổ sáng nay 2.11. Ảnh Cao Nguyên.
Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại thảo luận tổ sáng nay 2.11. Ảnh Cao Nguyên.
Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch TLĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại thảo luận tổ sáng nay 2.11. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top