Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh

Ông Thái Bảo trở thành tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Thái Bảo trở thành tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Ông Thái Bảo trở thành tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top