Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm huyện miền núi Hướng Hóa

Bà Tòng Thị Phóng và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Tòng Thị Phóng và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Tòng Thị Phóng và học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Hướng Phùng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top