Phó Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ủy ban Bầu cử Yên Bái

Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Yên Bái.
Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Yên Bái.
Ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Yên Bái.
Lên top