Phó Chủ tịch Nước thăm, tặng quà học sinh và hộ nghèo An Giang

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho HS nghèo vượt khó học giỏi tiêu biểu tỉnh An Giang.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho HS nghèo vượt khó học giỏi tiêu biểu tỉnh An Giang.