Phó Chủ tịch Nước tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi ung thư