Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phó Chủ tịch Nước tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi ung thư