Phó Chủ tịch Nước: Nông nghiệp là "bệ đỡ" của nền kinh tế

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Ảnh: Khánh Nguyên
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Khánh Nguyên
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Khánh Nguyên
Lên top