Phó Chủ tịch Nước gặp mặt các sinh viên tiêu biểu

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu sinh viên tiêu biểu. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu sinh viên tiêu biểu. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu sinh viên tiêu biểu. Ảnh: TTXVN
Lên top