Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. Ảnh: NT
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V. Ảnh: NT
Lên top